vuslat

  1. Ayşe_Maresi

    Vuslata hasret olur / bayan tema

    VUSLATA HASRET OLUR / BAYAN TEMA
  2. Ayşe_Maresi

    Ey yar özlem deme bana / bayan tema

    EY YAR ÖZLEM DEME BANA / BAYAN TEMA
Üst