kandilde okunacak dilek duaları

  1. DEN!Z

    Dua Regaip Kandilinde Okunacak Dualar

    REGAİP KANDİLİ Regaib nedir? : Regaib, arapça bir kelimedir ve “re-ğa-be” kökünden gelmektedir. “Re-ğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “ Reğîb kelimesi ; Reğabe’den türemiş olan bir isimdir ve...
Üst Alt