Yasin-i Şerif ile çok güçlü bir dua tertibi

F@ROZ

TEKNİK ADMİN
Yönetici
Nisan Forum
Katılım
4 Şub 2010
Mesajlar
64,387
Tepkime puanı
16,906
Puanları
300
Konum
Kocaeli
Yasin-i Şerif ile çok güçlü bir dua tertibi

Çok kuvvetli olup kötü niyetle okunmaması tavsiye edilir..Kaynak kenzul havas olup, yıllarca okunup güzel sonuçlar alındığını araştırırken gördüm .. sizlerle paylaşıp birlikte okuyalım istedim canlar..Okumaya başlamadan 2 REKAT ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KILINMALI ve çok dikkatli ve HATASIZ OKUNMALIDIR saat önemli değildir..akşam üzeri başlayıp imsak VAKTİNE KADAR OKUYABİLİRSİNİZ !!!YÂSÎN-İ ŞERÎF ile ÖZEL DUA1-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun***2-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun***3-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun***4-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun***5-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun***6-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun***7-BismillâhirRahmânirRahîm(1) Yâsiyn(2) velkur’ânilhakiym(3) inneke leminelmürseliyne(4) alâ siratin müstekiym(5) tenziylel aziyzirrahiym(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun( Toplam 7 kez okunmuş oldu )(1kez) Allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün.****(10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minun(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym(12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey’in ahsaynahü fiy imamin mübiyn(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun(15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey’in in entüm illâ tekzibun(16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun(17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn(18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym(19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes’a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun(22) ve maliye la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn(25) inniy amentü birabbiküm fesmeun(26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune(27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn1-allahümme ekrimni bi kazai havaici2-allahümme ekrimni bi kazai havaici3-allahümme ekrimni bi kazai havaici4-allahümme ekrimni bi kazai havaici5-allahümme ekrimni bi kazai havaici6-allahümme ekrimni bi kazai havaici7-allahümme ekrimni bi kazai havaici8-allahümme ekrimni bi kazai havaici9-allahümme ekrimni bi kazai havaici10-allahümme ekrimni bi kazai havaici11-allahümme ekrimni bi kazai havaici (toplam 11 kez okunmuş oldu)***1-ve ekrimni bi taatike2-ve ekrimni bi taatike3-ve ekrimni bi taatike4-ve ekrimni bi taatike5-ve ekrimni bi taatike6-ve ekrimni bi taatike(toplam 6 kez okunmuş oldu)****(28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne(29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun(30) ya hasreten alel ibad ma ye’tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun(32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune(38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym1-zalike takdiyrül aziyzil aliym2-zalike takdiyrül aziyzil aliym3-zalike takdiyrül aziyzil aliym4-zalike takdiyrül aziyzil aliym5-zalike takdiyrül aziyzil aliym6-zalike takdiyrül aziyzil aliym7-zalike takdiyrül aziyzil aliym8-zalike takdiyrül aziyzil aliym9-zalike takdiyrül aziyzil aliym10-zalike takdiyrül aziyzil aliym11-zalike takdiyrül aziyzil aliym12-zalike takdiyrül aziyzil aliym13-zalike takdiyrül aziyzil aliym14-zalike takdiyrül aziyzil aliym*** (toplam 14 kez okunmuş oldu)***1-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke2-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke3-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke4-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke5-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke6-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke7-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke8-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke9-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke10-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke11-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke12-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke13-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke14-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke ***(toplam 14 kez okunmuş oldu)***(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a’dekel urcunil kadiym(40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun(43) ve in nese’ nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune(46) ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu’ridiyn(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at’ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn(48) ve yekûlûne meta hazalva’dü in küntüm sadikiyn(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun(52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey’en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta’melun(55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel’erâiki müttekiun(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun(58) selâmün kavlen min rabbin rahiym***1-selamün kavlen min rabbirrahiym2-selamün kavlen min rabbirrahiym3-selamün kavlen min rabbirrahiym4-selamün kavlen min rabbirrahiym5-selamün kavlen min rabbirrahiym6-selamün kavlen min rabbirrahiym7-selamün kavlen min rabbirrahiym8-selamün kavlen min rabbirrahiym9-selamün kavlen min rabbirrahiym10-selamün kavlen min rabbirrahiym11-selamün kavlen min rabbirrahiym12-selamün kavlen min rabbirrahiym13-selamün kavlen min rabbirrahiym14-selamün kavlen min rabbirrahiym15-selamün kavlen min rabbirrahiym16-selamün kavlen min rabbirrahiym17-selamün kavlen min rabbirrahiym18-selamün kavlen min rabbirrahiym19-selamün kavlen min rabbirrahiym(toplam 19 kez okunmuş oldu)***1-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha2-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha3-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha4-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha5-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha6-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha7-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha8-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha9-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha10-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha11-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha12-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha13-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha14-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha15-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha16-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha17-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha18-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha19-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha(toplam 19 kez okunmuş oldu)***(59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta’büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn(66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun(67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya’kilun(69) ve ma allemnahüs si’re ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübiyn(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye’külun(73) ve lehüm fiyha men’afiu ve mesarib efelâ yeskürune(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun(77) evelem yerel’insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün(80) elleziy ceale leküm mines seceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn(81) eveleyselleziy halekassemavati vel’arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ***1-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet2-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet3-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet4-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet5-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet6-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet7-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet8-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet9-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet10-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet11-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet12-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet13-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet ve hüvel hallâkul aliym(82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey’in ve ileyhi türceûn. AMİN. SadakallahülazimDuay’la birlikte Hacette Toplam 13 kez okunmuş oldu…(Aşağıdaki hacet duası ile bitirelim )Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.Meali:“Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.Allâh’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir.”“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun, veselamun alel murselin, vel hamdülil lahi rabbil alemin, EL FATİHA.”Umarım açıklamam işe yaramıştır.ALLAH dua’larınızı ve yürekten dilediğiniz tüm Hayırlı ayı zamanda meşru hacet ve dileklerinizi kabul eylesin inşALLAH.
 

DEN!Z

EMEKLİ ADMİN
Nisan Forum
Katılım
12 Tem 2014
Mesajlar
0
Tepkime puanı
5,260
Puanları
0
Yaş
103
Paylaşım için teşekkürler..
 

denizmumcu61

New Member
Nisan Forum
Katılım
8 Kas 2017
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
43
Ayetlerin yanında yaxılı rakamlara göre okunacak herhalde dimi anladığım kadaryla öle yardımcı olurmusunuz lütfen işim olması için acil dua arıyorum bu Yasin duadıda etkili olur inşallah teşekkürler
 

Üst Alt