En Büyük salavat – Salat-ı Kübra 1 kere okunduğunda 110 milyon kere okunmuş gibi olan salavat

DEN!Z

EMEKLİ ADMİN
Nisan Forum
Katılım
12 Tem 2014
Mesajlar
0
Tepkime puanı
665
Puanları
0
Yaş
102
En Büyük salavatAşağıda 2 türlü Salat-ı Kübra var.

SALEVÂT-I KÜBRA (büyük salevat, En Büyük salevat) Bir kere okunduğunda 110 milyon kere salevat Okunmuş olur.


SALAVATİ KÜBRA OKUMANIN fazileti …! FAKİRLİKDEN KURTULUŞDUR..ARKASINDAN Edilen DUALAR KABULDUR: .O KADAR FAZİLETLİDİR Kİ..BURAYA yazsam KIYAMETE KADAR SÜRER ..!


TÜRKÇE okunuşu: Allahumme salli ve sellim efdale salâtike Ve evfâ selâmike Salâten ve selâmen Yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti Ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî’n-nûri’l-Mubîn Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn Ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn Ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn Ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn Ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi’l-Kur’âni’l-Azîm Bilisânin arabiyyin mubîn Lekad mennallâhu ale’l-mu’minîne iz bease fîhim Rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.


MANASI: Öyle bir salât ve selâm ki o ikisi, Zâtıyın bâtınının ufuk-u künhünden (özünün özünden, nihâyetinden), sıfat ve Esmâların mazhariyet semâsının feleki (eşyânın ilk oluşum noktası, yörüngesi) ne inen; Ârif lerin sadrının nihâyetine (sidret-i müntehasına, irfânlarının son ucuna, akdes noktasına) EL MUBÎN (celle celâlehu)’nun Celâl nûrunun merkezine (Nûr-u Muhammed) yükselen, bir salât ve selâm olarak Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem’e olsun! O zât ki Rabbânî Âlimlerin ilme’l-yakînince (yakîne ulaşan ilimlerince), Râşid Halîfelerin ayne’l-yakînince (yakîni görüşünce, aynînca) ve mukarreb (Zâtına yakın) peygamberlerin hakke’l-yakînince (hak olan yakınlarınca), kulun peygamberin ve Rasûlundur! O, öylesine bir zât ki O’nun Celâl nûru içinde (husûsunda), mürsellerden (peygamberler vd) ulu’l-azm ~ALLAH’ın emirlerine ve murâdına en ziyâde dikkat gösteren Azîm (kesin niyet) sâhibi peygamberler ki Nûh aleyhi’s-selâm, İbrâhim aleyhi’s-selâm, Mûsâ aleyhi’s-selâm, Îsâ aleyhi’s-selâm olanları bile ıssız çölde kalmış gibi yolunu şaşırır;Kendisine EL MUHEYMİN’in celle celâluhu (hep HAYY ve her korkudan emin kılan : Hayy aman!) Azîm (ulu) meleklerince açık seçik beyân edici Arabça bir lisanla indirilen Kur’ân-ı Azîm’de O’nun hakîkatlarını (Hakîkat-ı Muhammedîyye) anlama (kavrama) husûsunda (herkesi) hayretlere düşüren Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem!


Salevât-ı KÜBRA Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi Sellem ) ‘e Cebrail aracılığı ile gelmistir. Allah’ın Bir hediyesidir. Bu salevatın Bir ismide gökyüzüdür. Salevât-ı Kübrâ’nın faydaları fazileti çoktur. Bu salevatda bilgelik Büyük nimet Vardır.

Ey Muhammed kim bu salavatı okursa Allahu Teala ondan Yetmiş bin çeşit belayı defeder, onu kıyamet günününn şiddetlerinden kurtarır “dedi.
O zaman ben “Ey kardeşim Cibril bu nimetler bu salavatı okuyan kimseye verilecek mi? “Deyince; o ”Ömründe 3 kere okuyana dahi Alllahu Teala Tevratı, İncili, Zeburu Furkan’ı okuyan kimsenin sevabını Verir” Herhangi Bir kul ömründe 15 kere bu Salati okursa Kıyamet günü yüzü dolunay gibi görünür.


Euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin


Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn


Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn​

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.​

Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi​


 

F@ROZ

TEKNİK ADMİN
Yönetici
Nisan Forum
Katılım
4 Şub 2010
Mesajlar
64,442
Tepkime puanı
16,141
Puanları
300
Konum
Kocaeli
Emeklerin için çok teşekkür ederim...
 

HANIMAĞA

ADMİN
Yönetici
Nisan Forum
Katılım
13 May 2012
Mesajlar
42,480
Tepkime puanı
8,961
Puanları
113
GÜNCELLENDİ
 

Üst